Innov-AI
    Documentation | MentDB Weak Server
Use 'MQL throught WEB Application' method to execute a script (synchronous)

 • AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 • for (-> "[i]" 0) (< [i] 45) (++ "[i]") {
  
  	log trace [i];
  
  };
 • BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Services     Supporters     Contact     About     Legal notice © 2024